Showroom: 34 Vũ Tông Phan, KDC An Phú Anh Khánh, Quận 2, TP HCM