Chính sách giao hàng

Chúng tôi sẽ tính một khoản phí giao hàng cho các đơn hàng bạn đặt. Khoản chi phí hiện hành này sẽ được thông báo ngay lập tức khi bạn đặt hàng tại Sofa Yourchoice.

Chúng tôi có chính sách giao hàng miễn phí cho các đơn hàng trong nội thành TP HCM.

Chúng tôi sẽ sắp xếp việc giao hàng đến đúng đại chỉ người mua hàng và không bao gồm chi phí khuân vác lên các căn hộ cao tầng hoạc các khu vực bị giới hạn. Việc giao hàng tận nơi sẽ không được thực hiện vào ngày cuối tuần hoặc các ngày lễ tết Việt Nam.

Chúng tôi luôn nỗ lực việc giao hàng đúng thời gian. Nếu vì một số lý do khách quan có thể anh hưởng việc trì hoãn giao hàng cho bạn theo thời gian được chỉ định, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ bạn để thu xếp thời gian giao hàng sớm nhất cho bạn.

Bạn hãy luôn nhớ rằng, chúng tôi luôn có hóa đơn và biên bản giao nhận hàng hóa khi chuyển đơn đặt hàng của bạn.

Bạn hãy đảm bảo rằng bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn luôn có sẵn tại địa chỉ giao hàng đã chỉ định. Nếu bất kỳ người khác nào ngoài người mua hàng chấp nhận giao hàng tại địa chỉ giao hàng, họ được xem như là có thẩm quyền chấp nhận hàng hóa thay cho bạn. Trong trường hợp nếu không có ai tại địa chỉ giao hàng vào thời gian đã chỉ định, chúng tôi sẽ liền lạc lại với bạn để sắp xếp thời gian giao hàng thay thế. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể một khoản chi phí giao hàng sau lần giao hàng thứ nhất không thành công.

Chính sách đổi trả

Trong một vài trường hợp nếu bạn không hài lòng với đơn đặt hàng của bạn tại Sofa Yourchoice vì bất kỳ lý do nào (Trừ khi sản phẩm bị lỗi) và muốn hoàn lại. Bạn có thể làm như vậy và thông báo cho chúng tôi trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc. Hàng hóa đổi trả phải ờ trạng thái đóng gói ban đầu và bạn phải xuất trình hóa đơn bán hàng.

Chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức đến bạn về một khoản chi phí vận tải nếu việc đổi trả hàng hóa được thực hiện bởi đội ngũ giao nhận của chúng tôi. Công việc thu thập hàng hóa đổi trả sẽ được thực hiện trong vòng từ 2 – 10 ngày làm việc.

Nếu hàng hóa bị lỗi hoặc bị hư hòng trong quá trình sản xuất và vận chuyển giao nhận, bạn có thể đổi trả trong vòng 3 (ba) tháng kế từ ngày mua hàng, miễn là hàng hóa được sử dụng đúng mục đích và được chăn sóc hoặc bảo vệ theo bất kỳ hướng dẫn sử dụng đính kèm. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu việc giám định hàng hóa nếu cần thiết.

Chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa bị lỗi và có thể hoàn trả lại cho bạn toán bộ giá trị bạn đã trả cho đơn hàng của bạn. Nếu trong quá trình đánh giá, bộ phận giám định chất lượng sản phẩm của chúng tôi phát hiện bạn đã không tuân thủ các hướng dẫn sử dụng và chăm sóc hàng hóa không đúng cách và mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc hoàn trả hàng hóa cho đơn đặt hàng của bạn.