Chính sách đổi trả sản phẩm của Sofa Yourchoice như thế nào?

Trả lời:

Chúng tôi tin rằng bạn sẽ yêu thích nội thất mới của Sofa Yourchoice của bạn. Và chúng tôi tin chắc rằng sở thích và sự lụa chọn của bạn đôi khi có sự thay đổi, nếu bạn không hoàn toàn hài lòng về sản phẩm. Bạn hãy tham khảo về chính sách đổi trả của chúng tôi tại đây.

Q & A |