Bộ sưu tập sản phẩm
 • ANDER

  Sofa 3 chỗ ngồi - 3 seater

  W 200 x D 100 x H 79

  Chân sắt - Powder Coated Legs

  VND 26.420.000₫

 • CAMEL

  Sofa 3 chỗ ngồi - 3 seater

  W 190 x D 86 x H 68

  Chân sắt - Powder Coated Legs

  VND 22.560.000₫

 • DALAT

  Sofa 2 chỗ ngồi - 2 seater

  W 170 x D 84 x H 76

  Chân sắt - powder coated steel Legs

  VND 21.249.000₫

 • DONO

  Sofa 2 chỗ ngồi - 2 seater 

  W 174 x D 80 x H 90

  Chân gỗ, Oak legs

  VND 15.599.000₫

 • JOHAN

  Sofa 2.5 chỗ ngồi - 2.5 seater

  W 190 x D 88 x H 82

  Chân sồi - Oak Legs

  VND 25.939.000₫

 • KANTE

  Sofa 3 chỗ ngồi - 3 seater

  W 200 x D 95 x H 84

  Chân gỗ Sồi - Oak Legs

  VND 24.777.000₫

 • OSLO

  Sofa 3 chỗ ngồi - 3 seater

  W 190 x D 97 x H 82

  Chân sắt - Power Coated Legs

  VND 51.630.000₫