Bàn cafe - Coffee tables
 • SYC CF 740

  Bàn cafe / Coffee table

  Chất liệu: Gỗ

  Màu: White Ash / Oak / Walnut

  VND 3.000.000₫

 • SYC CF 741

  Bàn cafe / Coffee table

  Chất liệu: Gỗ

  Màu: White Ash / Oak / Walnut

  VND 3.000.000₫

 • SYC CF 850

  Bàn cafe / Coffee table

  Chất liệu: Gỗ Ash

  Màu: White Ash / Oak / Walnut

  VND 5.500.000₫

 • LATTE 01

  Bàn cafe / Coffee table

  Bàn tròn vân gỗ Sồi

  Chân gỗ Sồi

  VND 5.897.000₫

 • LATTE 02

  Bàn cafe / Coffee table

  Bàn tròn vân gỗ Sồi

  Chân gỗ Sồi

  VND 5.897.000₫

 • LAILA

  Bàn cafe / Coffee table

  Bàn vuông mặt gỗ

  Chân kim loại

  VND 5.897.000₫

 • COOL

  Bàn cafe / Coffee table

  Bàn tròn mặt verneer sồi

  Chân kim loại

  VND 5.897.000₫

 • CIRCLE

  Bàn cafe / Coffee table

  Bàn đa giác mặt gỗ

  Chân kim loại

  VND 5.897.000₫

 • FELLY

  Bàn cafe / Coffee table

  Bàn tròn mặt verneer sồi

  Chân kim loại

  VND 6.470.000₫